Ngành nghề kinh doanh

Công ty ISE hoạt động trên các lĩnh vực chính sau đây:
  • Sản xuất, buôn bán và cho thuê các sản phẩm, dịch vụ phần cứng, phần mềm tin học và viễn thông.
  • Tư vấn, thẩm định các dự án công nghệ thông tin và viễn thông.
  • Dịch vụ thương mại điện tử.
  • Tích hợp các hệ thống thông tin.
  • Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị điện tử, mạng máy tính truyền thông và các hệ thống thông tin.
  • Dịch vụ dịch thuật, in ấn và các dịch vụ kiên quan đến in.
  • Uỷ thác xuất nhập khẩu.
  • Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.