Giải pháp Phần mềm Hành chính công một cửa - OneGate

OneGate là bộ giải pháp một cửa điện tử được sử dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Các phân hệ chính của OneGate gồm:

  • Phân hệ đăng ký trực tuyến  và tra cứu trạng thái hồ sơ
  • Phân hệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  • Phân hệ xử lý hồ sơ và in kết quả
  • Báo cáo thống kê

Giải pháp OneGate được xây dựng trên nền tảng công nghệ Microsoft SharePoint.

OneGate đã được triển khai cho các đơn vị:

  • Sở TTTT tỉnh Ninh Thuận
  • Sở TTTT tỉnh Quảng Nam
  • Sở TTTT tỉnh Bến Tre
  • Sở TTTT tỉnh Tiền Giang

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết:

Mr. Đỗ Đức Thanh - Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tin học và Truyền thông (ISE)
A506, M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mobile phone: 0989001088
Email: thanhdo(at)ise.com.vn