Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự của ISE là bộ giải pháp tổng thể về lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương.

Phần mềm bao gồm các phân hệ chức năng chính như:

  • Quản lý hồ sơ nhân sự
  • Quản lý hợp đồng lao động
  • Quản lý tiền lương, bảo hiểm xã hội
  • Quản lý chấm công (tích hợp với máy chấm công)

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự được xây dựng trên cả nền tảng web-base (sử dụng nền tảng Microosft SharePoint) và winform, mềm dẻo dễ triển khai cho mô hình diện rộng.

Phần mềm quản lý nhân sự của ISE đã được triển khai cho các đơn vị:

  • Khách sạn Deawoo Hà Nội
  • Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu