Cục Lễ tân Nhà nước khai trương trang dịch vụ hành chính công trực tuyến

(VOV) - Trang web ở địa chỉ: http://stateprotocol.mofa.gov.vn/ do Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao khai trương ngày 30/12.
Theo đó, các thủ tục hành chính trực tuyến như đang ký lưu trú, cấp chứng minh thư, cấp giấy giới thiệu đăng ký ô tô, xe máy, cấp phép nhập khẩu hàng… cho các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội  sẽ được cung cấp thông qua trang dịch vụ hành chính công trực tuyến từ ngày 01/01/2010.
 

Hệ thống hành chính công Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao

Việc thiết lập trang dịch vụ hành chính công trục tuyến và hệ thống thông tin nghiệp vụ của Cục Lễ tân Nhà nước nhằm gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Cụ thể là xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội và thành viên các cơ quan này; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch quy định chính sách liên quan.

Dịch vụ hành chính công trực tuyến của Cục Lễ tân Nhà nước được coi là đạt mức 3, mức độ cao nhất trong loại hình dịch vụ hành chính công miễn lệ phí này (mức độ 4 là cho phép người thụ hưởng thanh toán lệ phí trực tuyến).

Bộ Ngoại giao dự kiến áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến các thủ tục tương tự dành cho các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại TP.HCM./.