Triền khai hệ thống phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho Bảo Ngân

Ngày 14/12/2011 tại trụ sở Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng Cung cấp phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ giữa Bảo Ngân và Công ty ISE. Trước đó, Công ty ISE là đơn vị được lựa chọn là nhà thầu cung cấp giải pháp phần mềm này.Lễ ký kết hợp đồng Nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

Hệ thống phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ được triển khai cho Bảo Ngân bao gồm 02 hệ thống thành phần là Phần mềm Quản lý nghiệp vụ (IBMS) và phần mềm Kế toán bảo hiểm (IAS).

Hệ thống phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ được triển khai cho toàn bộ hệ thống của Bảo Ngân.

Trước đó, Công ty ISE cũng đã triển khai thành công giải pháp phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm cho Bảo Minh Hà Nội, Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) và Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)