Triển khai hệ thống Quản lý hành chính cho Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Công ty ISE là nhà thầu cung cấp và triển khai thành công Hệ thống phần mềm Quản lý hành chính cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Các đơn vị triển khai gồm:

 • Hội sở chính
 • Trung tâm CNTT,
 • Trung tâm Đào tạo
 • Sở Giao dịch
 • Chi nhánh Hà Nội
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh lai Châu
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Nam Định
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Nam
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Trị
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
 • NHCSXH chi nhánh TP Đà Nẵng
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Hải Dương
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Ninh Bình
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Bình Định
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Lắk
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Điện Biên
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng tháp
 • NHCSXH chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 • NHCSXH chi nhánh tỉnh Lai Châu

Hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng Microsoft SharePoint và có thể triển khai cho mô hình nhiều cấp (Hội Sở chính, Chi nhánh và các phòng giao dịch).

Hệ thống phần mềm đã bước đầu đem lại hiệu quả cao trong công tác trong công tác quản lý nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.