Triển khai Hệ thống Quản lý nghiệp vụ Bảo hiểm cho Công ty Bảo hiểm Viễn Đông

Sau gần 01 năm tích cực triển khai, hệ thống phần mềm Quản lý Nghiệp vụ Bảo hiểm - IBMS (Insurance Business Management System) do Công ty ISE phát triển đã được sử dụng chính thức và đem lại hiệu quả cao tại Công ty Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).

Hệ thống bao gồm các phân hệ chính sau:

  • Quản lý khai thác đơn bảo hiểm
  • Quản lý bồi thường
  • Quản lý ấn chỉ
  • Quản lý tái bảo hiểm

Phần mềm IBMS được triển khai cho toàn bộ hệ thống Bảo hiểm Viễn Đông (gồm Trụ sở chính, khoảng 40 Chi nhánh & Văn phòng khu vực và các đại lý trên toàn quốc).

Trước đó, phần mềm IBMS cũng đã được triển khai thành công tại Công ty Bảo Minh Hà Nội và Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC).